Školské e-testovania JAR 2020

Obrázok ku správe: Školské e-testovania JAR 2020
07.04.2020
V období od 6. apríla do 27. mája 2020 NÚCEM pripravil v systéme e-Test širokú ponuku elektronických testov pre základné a stredné školy, ktoré vzdelávajú žiakov online formou.
 
Tieto testy sú vhodné na opakovanie a prehlbovanie učiva so žiakmi ako aj na upevňovanie medzipredmetových vzťahov a gramotností žiakov.
 
Aj školy, ktoré nemajú licencie, môžu požiadať o prístup do systému e-Test a okrem modulu pre učiteľské testovanie môžu využiť aj testy, ktoré v systéme NÚCEM ponúka pre školské e-testovania.
 
Podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránke E-testu: http://www.etest.sk/e-testovanie-jar-2020/.