E-TESTOVANIE JAR 2020

V období  od 6. apríla do 27. mája 2020 budú v systéme e-Test prístupné školské elektronické testy z rôznych typov gramotností (čitateľská, matematická, prírodovedná, finančná, štatistická), z vyučovacích jazykov, matematikycudzích jazykov. Okrem toho sú pre žiakov pripravené aj vedomostno-zábavné testy.
 
Tieto testy majú možnosť školy využiť predovšetkým na priebežné opakovanie a upevňovanie učiva. Neodporúčame v tomto období na ich základe hodnotiť žiakov.
 
Žiaci dostanú predbežné hodnotenie hneď po absolvovaní testov. Po ukončení daného testovacieho cyklu bude mať riaditeľ školy na portáli systému e-Test (NOVINKY) prístup k reportom s výsledkami žiakov a školy.

Aj školy, ktoré nemajú licencie, budú môcť požiadať o prístup do systému a okrem modulu pre učiteľské testovanie môžu využiť aj testy, ktoré v systéme NÚCEM ponúka pre školské e-testovania. Viac informácií a pokyny k prihlasovaniu nelicencovaných škôl nájdete TU.

Odporúčané technické parametre nevyhnutné pre zabezpečenie bezproblémového priebehu e-testovaní a ďalšie súvisiace pokyny nájdete TU.

Všetky školy pozývame na účasť v e- testovaniach  JAR 2020!

E-testovania prebehnú v dvoch testovacích cykloch (apríl 2020, máj 2020).

Prihlasovanie na testovanie:
1. cyklus: 6. apríl – 30. apríl 2020
2. cyklus: 27. apríl – 27. máj 2020
 
Termín testovania pre všetky typy škôl:
1. cyklus: 6. apríl  – 30. apríl 2020
2. cyklus: 4. máj  – 27. máj 2020
 
Termín sprístupnenia výsledkov:
1. cyklus: 21. máj 2020
2. cyklus: 18. jún 2020
 

Prehľad testov pre 1. cyklus e-testovaní:
  
   Súbory testovaní pre ZŠ:

ST_ZS_GRAM_JAR_2020
 - 1 test z matematickej gramotnosti pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)
 - 1 test z prírodovednej gramotnosti pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)
 - 1 test z čitateľskej gramotnosti pre žiakov 8. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)

ST_ZS_JAR_2020
- 1 test z matematiky pre žiakov 8. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)
- 1 test zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 7. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)
- 1 test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom maďarským (40 minút)
- 1 test z anglického jazyka, úroveň A2 pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským aj maďarským (40 minút)
(Testy sú vhodné aj pre žiakov ekvivalentných ročníkov 8-ročných gymnázií.)

   Súbory testovaní pre SŠ:

ST_SS_GRAM_JAR_2020
- 1 test zo štatistickej gramotnosti pre žiakov 1. ročníka SŠ s vyuč. jazykom slovenským (90 min.)
- 1 test z finančnej gramotnosti pre žiakov 2. ročníka SŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)
- 1 test z prírodovednej gramotnosti pre žiakov 3. a 4. ročníka SŠ s vyuč. jazykom slovenským (80 min.)
- 1 test z čitateľskej gramotnosti SJL pre žiakov 1. až 4. ročníka SŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)
- 1 test z čitateľskej gramotnosti z MJL pre žiakov 2. a 3. ročníka SŠ s vyuč. jazykom maďarským (40 min.)

ST_SS_CJ_JAR_2020
- 1 test
z anglického jazyka, úroveň B1 pre žiakov 2. ročníka gymnázií a 3. ročníka SOŠ, SŠŠ a konzervatórií s vyuč. jazykom
      slovenským aj maďarským (80 minút)
- 1 test z nemeckého jazyka, úroveň B1 – počúvanie pre žiakov 2. ročníka gymnázií a 3. ročníka SOŠ, SŠŠ a konzervatórií
      s vyuč. jazykom slovenským aj maďarským (40 minút)
(Testy sú vhodné aj pre žiakov ekvivalentných ročníkov 8-ročných gymnázií.)
 
V systéme budú prístupné aj dva zábavno-vedomostné testy (každý na 30 min.) pre všetky ročníky 2.stupňa ZŠ a SŠ (ST_ZABAVNE_JAR_2020).

Anotácie testov
Testy pre ZŠ
Testy pre SŠ

Prehľad testov pre 2. cyklus e-testovaní:
Zverejníme do 22. apríla 2020

E-testovania JAR 2020– organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia Kontakty na tím pre správu a prevádzku e-Testu:
Email: e-testovanie@nucem.sk,
Tel. č.: +421 268 260 334, +421 268 260 335, +421 268 260 304
V pracovných dňoch od 8:00 - 15:30.

Návod na export dát zo školského informačného systému (aScAgenda, eŠkola) a ich import do e-Testu sa nachádza na www.etest.sk v sekcii E-TESTOVANIE NA ŠKOLÁCH/KNIŽNICA/Import dát do e-Testu: http://www.etest.sk/kniznica/.
Sprístupnenie e-Testu
Export údajov z programu eŠkola do systému e-Test
Export údajov z programu aSc Agenda do systému e-Test

V sekcii http://www.etest.sk/kniznica/ nájdete napr. aj video manuály ako naplánovať termín testu v systéme e-Test, ako spustiť test, návod na používanie e-Testu, pokyny pre školských zamestnancov (koordinátor, IT administrátor, školský administrátor), ako aj iné informácie k testovaniu.