E-testovania v 1. polroku šk. roku 2019/2020

Obrázok ku správe: E-testovania v 1. polroku šk. roku 2019/2020
16.09.2019
Základné a stredné školy s licenciami pre systém e-Test budú mať aj v školskom roku 2019/2020 možnosť elektronicky otestovať svojich žiakov a porovnať ich výsledky s ostatnými žiakmi v rámci Slovenska.

Od 30. septembra do konca októbra 2019 NÚCEM ponúka základným a stredným školám školské elektronické testy.
 
Zároveň budú mať základné školy v rámci prípravy žiakov na Testovanie 5 2019 možnosť zapojiť sa do generálnej skúšky Testovania 5 elektronickou formou (E-Testovanie 5 2019). Pre školy, ktoré nemajú licencie do systému e-Test, budú tieto testy zverejnené
na webovom sídle NÚCEM. E-Testovanie 5 2019 sa uskutoční v dňoch 5. – 7. novembra 2019.
 
Podrobnejšie informácie budú zaslané školám e-mailom a tiež budú zverejnené
na stránkach: http://www.etest.sk/e-testovanie-jesen-2019/ a http://www.etest.sk/e-testovanie-5-2019/.