Učiteľské testovania v systéme e-Test

Obrázok ku správe: Učiteľské testovania v systéme e-Test
21.09.2020
NÚCEM naďalej prevádzkuje systém elektronického testovania (e-Test) a tak základné a stredné školy, ktoré majú prístupové licencie do systému e-Test, môžu využívať jeho modulna tzv. učiteľské testovanie.
 
Týmto NÚCEM aj po skončení 5-ročného obdobia udržateľnosti projektu spolufinancovaného z prostriedkov EÚ Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania sprístupňuje systém e-Test vyše 1 600 školám.
 
Učitelia majú k dispozícii už hotové úlohy a testy z Banky úloh a testov, prípadne si z úloh môžu zostaviť vlastný test podľa svojich pedagogických požiadaviek a cieľov.
 
Učiteľ potrebuje funkčný PC, resp. notebook s prístupom na internet. Žiaci vedia do systému pristupovať tiež aj z domu, ak majú funkčný PC, notebook alebo tablet s prístupom na internet.
 
Podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránke E-testu: http://www.etest.sk/ucitelske-testovania-2020/.