Testovanie 9 online

15.04.2015
Certifikačné testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ na certifikačných základných školách sa uskutoční  elektronickou formou.