Generálna skúška Testovania 9 online

26.03.2015
Vo štvrtok 26. 3. 2015 sa uskutoční generálna skúška z matematiky, maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov s vyučovacím jazykom maďarským.