Generálna skúška Testovania 9 online

25.03.2015
V stredu 25. 3. 2015 sa uskutoční generálna skúška z matematiky a slovenského jazyka a literatúry pre žiakov s vyučovacím jazykom slovenským.