Žilinský kraj vedie rebríček počtu zapojených škôl do elektronického testovania žiakov