V Bratislave sa do elektronického testovania zapojilo zatiaľ takmer 100 škôl