Už 173 škôl z Banskobystrického kraja bude v novom šk. roku žiakov skúšať aj elektronicky