Tohtoroční maturanti a deviataci už môžu dôležitú životnú skúšku absolvovať elektronicky