Testy zo spoločenskovedných predmetov umožnia overiť vedomosti veľkého počtu žiakov