Testy a úlohy v maďarčine budú súčasťou celoštátnej elektronickej databázy