Súčasťou online testovania piatakov bude dotazník o socioekonomickom statuse