Slovenskí žiaci boli úspešní vo vedomostnom teste o EÚ a Európe