Školy z Trenčianskeho kraja budú častejšie žiakov skúšať elektronicky