Rok 2014 bol v znamení prípravy testovacieho systému a vytvárania banky úloh pre školy