Publikácie

Metodika tvorby testových úloh a testov


Diagnostika, vzdelávanie, hodnotenie a testovanie žiakov so ZZ


Matematická gramotnosť v testových úlohách


Finančná gramotnosť v testových úlohách


TIMSS 2011


Medzinárodná štúdia PISA


Komunikatívne testovanie cudzieho jazyka_Jazyková úroveň A1 a A2_Anglický_Nemecký_Ruský jazyk


Vybrané aspekty kvality školy (Správa z výskumu kvality škôl v aktivite 1.2 projektu E-test)