Pri tvorbe nových elektronických úloh pre žiakov SŠ a ZŠ sú podnetné aj zahraničné skúsenosti a výstupy z medzinárodných meraní OECD PISA 2012