NÚCEM doplní do škôl 1800 počítačov, aby zlepšil podmienky elektronického testovania