Návrhy na logo národného projektu študenti môžu posielať až do 4. októbra 2013