Moderné elektronické testovanie žiakov potrebuje technické zázemie