Letná škola 2014 prinesie autorom aj oprávnenie na vstup do elektronického systému