Fotodokumentácia zo VTTN pre slovenčinárov v Šintave 23. - 24. 11. 2013