Fotodokumentácia zo skúšobného testovania v ZŚ Turnianska, 12. 11. 2013