Fotodokumentácia zo školenia VTTN pre MAT a MG v B. Bystrici 28. - 29. 3. 2014