Fotodokumentácia zo školenia garantov a supervízorov BA, 7.2.1014