Fotodokumentácia Záverečná konferencia 20.-21.10. 2015