Fotodokumentácia z pracovného stretnutia 9. - 13. 9. 2013, v KE, ZA, BB, BA a NT