Fotodokumentácia z podpisu zmluvy s SPŠ Strojnícka