Fotodokumentácia z niektorých prezentácií, Horný Smokovec 22. - 23. 4. 2014