Fotodokumentácia - vzdelávanie pre multiplikátorov, november 2013