Fotodokumentácia - VTTN pre štatistickú gramotnosť, 29. 11. 2013