Fotodokumentácia E-Maturita SPŠ Strojnícka, Fajnorovo nábr. 5, Bratislava 15.-19. 3. 2015