Fotodokumentácia E-Maturita SPŠ Elektrotechnická, Hálova, Bratislava 15.-19. 3. 2015