Elektronický testovací systém je už v skúšobnej prevádzke