Až 2000 škôl má šancu testovať vedomosti žiakov elektronicky