2014 - Celoslovenské stretnutie Združenie samosprávnych škôl Slovenska (november)