2013 - Vzdelávanie v tvorbe testovacích nástrojov (november)