Záťažové testy nového systému

 V dňoch  17. 12. 2014 (streda) o 9:00 h a  18. 12. 2014 (štvrtok) od 9:00 h plánujeme uskutočniť ďalšie zo série záťažových skúšok systému e-Test, aby sme pokračovali v preverovaní jeho výkonnostných limitov v reálnej prevádzke. Týmto by sme  Vás  chceli požiadať, aby sa v uvedených dňoch a  v uvedenom čase zúčastnili žiaci Vašej školy na elektronickom testovaní zošitov z ponúknutých predmetov.  

Na základe výsledkov záťažových testov budeme ďalej spolupracovať s dodávateľom na postupnom optimalizovaní výkonnosti  systému e-Test. Chceme Vašu školu z týchto dôvodov požiadať o účasť na e-testovaní v dňoch 17. 12. 2014 a 18. 12. 2014.
 
Organizácia testovania dňa 17.12.2014 o 9:00 h (presne) 
Systém e-Test bude pri prihlasovaní dostupný pre systémovo limitovaný počet používateľov. Po presiahnutí limitu môže systém odmietnuť ďalšie prihlásenie žiakov, avšak všetci prihlásení žiaci budú môcť pokračovať v testovaní a dokončiť test.
Organizácia testovania dňa 18.12.2014 o 9:00 h (presne)
Systém e-Test bude pri prihlasovaní dostupný pre väčší  počet používateľov ako v predošlý deň a pravdepodobne dôjde k jeho očakávanej nestabilite. Táto skúška  nám prinesie cenné informácie o správaní sa systému nad hranicou jeho momentálnej zaťažiteľnosti.
Počas uvedených testovaní sa treba pripraviť aj na neštandardné správanie systému, napr. na dlhé odozvy alebo výpadky spojenia so serverom, čo je súčasťou plánovanej záťažovej skúšky.
 
Na získanie validných výsledkov meraní záťažových skúšok je dôležité, aby ste v dňoch 17.12.2014 a 18. 12. 2014 začali e-testy v  presne v stanovenom čase o 9:00 h a pokračovali v testovaní  žiakov až do ukončenia testu, a to aj v prípade nestability alebo pomalých odoziev zo servera. Na testovanie si môžete vybrať ľubovoľný z testov a testových zošitov, ktoré sme vám ponúkli. Vaša spätná väzba z testovania je pre nás veľmi dôležitá. Pomôže nám zlepšiť výkonnostné parametre a funkčnosť systému e-Test.
 
Vašu účasť na intenzívnych záťažových skúškach, prosím, potvrďte vyplnením dotazníka
http://goo.gl/PVWmh2
Na testovanie v dňoch 17.12.2014 a 18.12.2014 nie je potrebná rezervácia termínu cez kalendár Doodle. Ostatné pokyny na prihlasovanie žiakov na testovanie zostávajú platné.