Vychádza Informačný bulletin pre certifikačné školy

10.12.2014
Oddelenie publicity národného projektu E-test vydáva Informačný bulletin pre pracovníkov ZŠ a SŠ, ktoré majú status certifikačnej školy. V bulletine získajú riaditelia, školskí koordinátori, IT administrátori a administrátori testovaní podrobné informácie na jednom mieste.