Ukončenie prihlasovania škôl do súťaže Voľná hodina, žrebovanie škôl

28.08.2015
Ukončenie prihlasovania škôl do súťaže Voľná hodina a žrebovanie škôl, na ktorých  sa súťaž uskutoční.