Týždeň plný Voľných hodín v šiestich školách v SR

Obrázok ku správe: Týždeň plný Voľných hodín v šiestich školách v SR
24.09.2015
Vo štvrtok 24. septembra 2015 sme uzavreli štvordňovú "tour" so súťažou VOĽNÁ HODINA, pri ktorej sme v základných a stredných školách využili spoločensko-vedomostnú hru Vyhraj milióny!, verzia Junior, čo je ústredný propagačný predmet národného projektu E-test.
Celkom 12 súťaží v 6 školách na Slovensku sme odštartovali v pondelok 21. 9. v Bratislave, v utorok sme pokračovali v Žiline, v stredu v Topoľčanoch a Smižanoch a vo štvrtok sme zavŕšili súťaže vo Vyhniach a Košiciach. V Košiciach sme dokonca uskutočnili neplánovane aj trinástu súťaž a to pre vozíčkarov.
Žiaci 5. až 9. ročníkov ZŠ a 1. až 4. ročníkov SŠ si v súťaži prevetrali vybrané slová, vedomosti z biológie, chémie, fyziky, geografie, literatúry, matematiky, hudobnej výchovy a iných predmetov, no pri odpovediach využili aj poznatky z každodenného života. V súťaži bola dôležitá priestorová orientácia, pohotovosť a rýchlosť žiakov ako aj taktika v tímoch.
Medzi súperiacimi družstvami vládla zdravá súťažná atmosféra, napätie, ale i smiech a radosť z víťazstva. Súťaž VOĽNÁ HODINA zaujala aj samotných učiteľov, ktorí hru sledovali a pohrúžili sa do nej azda s rovnakým nadšením ako ich žiaci.
Teší nás záujem o všetky tri súťažné kolá - Otázky, Obrázky, Čísla - Súčet piatich.
"Táto súťaž mi pomohla spoznať mojich nových žiakov inak ako na vyučovaní", pochvaľovala si učiteľka prvákov na Dopravnej akadémii v Žiline.
Veríme, že si spoločensko-vedomostnú hru (či už ako celok alebo jednotlivé jej časti) zahrajú s chuťou žiaci so svojimi učiteľmi aj počas roka cez "voľnú hodinu", popoludní v družine, na výletoch, lyžiarskom výcviku či pri inej vhodnej príležitosti.

Na webovej stránke pribudli obrázky do fotogalérie zo súťaží VOĽNÁ HODINA. Pozrite si: ZŠ Pankúchova Bratislava, ZŠ Vyhne, ZŠ Smižany, DA Žilina, SOŠ Topoľčany, OA Watsonova Košice.

Do súťaže VOĽNÁ HODINA po žrebovaní postúpili tieto školy:
Stredné Slovensko:
ZŠ Vyhne    http://zsvyhne.edupage.sk/photos/?photo=album&gallery=212#gallery/212
Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina    http://doaza.edu.sk/2015/09/spolocensko-vedomostna-sutaz-volna-hodina/
Západné Slovensko:
ZŠ Pankúchova 4, Bratislava
SOŠ techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany    http://sostovar.edupage.sk/photos/?photo=album&gallery=82#gallery/82
Východné Slovensko:
ZŠ Komenského 3, Smižany    http://www.zssmizany.sk/aktuality/volna-hodina
Obchodná akadémia Watsonova 61, Košice     http://oake.sk/fotogaleria/suazna-hra-vona-hodina-24.-9.-2015  a https://www.facebook.com/media/set/?set=a.877422722313421.1073742083.135965513125816&type=3