Tlačová beseda

14.11.2014

Téma: Oficiálne spustenie elektronického testovacieho systému e-Test do prevádzky.

Čas: 9:00 h
Miesto: Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie č. 5 v Bratislave