Súťaž žiackych tímov Voľná hodina

22.09.2015
Dopravná akadémia Žilina - súťaž žiackych tímov Voľná hodina zameraná na publicitu národného projektu E-test v školách.