Stredoslováci dominovali v E-Testovaní 9-2015

Obrázok ku správe: Stredoslováci dominovali v E-Testovaní 9-2015
15.04.2015
Možnosť absolvovať tohtoročné Testovanie 9 modernou elektronickou formou využilo v stredu 15. apríla 2015 takmer 1700 deviatakov zo 111 certifikačných základných škôl na Slovensku. Tak, ako ich spolužiaci, ktorí riešili úlohy "po starom" - teda na papier, mali k dispozícii počas testovania len svoje vedomosti, rysovacie pomôcky a kalkulačku.
Keďže deviataci sa mohli rozhodnúť elektronicky vykonať certifikačný test zo všetkých určených predmetov (slovenský jazyk a literatúra a matematika v školách s vyučovacím jazykom slovenským, alebo slovenský jazyk a slovenská literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika v školách s vyučovacím jazykom maďarským), v stredu títo moderní žiaci nahradili celkom 3505 papierových testov elektronickými. V budúcnosti by elektronickou formou testovania Slovensko mohlo ušetriť nemalé finančné prostriedky spojené s tlačou a distribúciou papierových testov a riaditeľom základných škôl by napríklad odpadla starosť spojená s dovozom testov v deň testovania do školy.
Najväčší počet žiakov, ktorí sa rozhodli pre E-Testovanie 9-2015 v elektronickom testovacom systéme e-Test, sme zaznamenali z Banskobystrického, Žilinského a Nitrianskeho samosprávneho kraja, najmenší počet bol z Bratislavského, Prešovského a Trnavského kraja.
Všetkým riaditeľom škôl, školským koordinátorom, IT administrátorom, dozoru počas testovania ako aj samotným moderným deviatakom za zapojenie do elektronickej formy Testovania 9 aj touto formou ďakujeme.