Sprístupnenie reportov z elektronického testovania T5

Od 27.01.2015 sú v systéme e-Test reporty z elektronického testovania T5.
Tieto reporty prinášajú informácie o výsledkoch žiakov v jednotlivých testovaných predmetoch a v tematických oblastiach. Škole ponúka aj cenný pohľad na to, ako sa jej žiaci umiestnili vzhľadom na populáciu všetkých škôl, ktoré absolvovali elektronické testovanie T5. Reporty boli distribuované v e-Teste do profilu riaditeľa školy v sekcii „Novinky a výstupy“.

Zobrazenie noviniek a výstupov v systéme e-Test