Spresnenie informácie k intenzívnej záťažovej skúške 17.12.2014 a 18.12.2014

Na získanie validných výsledkov meraní záťažových skúšok je dôležité, aby ste v dňoch 17.12.2014 a 18. 12. 2014 začali e-testy presne v stanovenom čase o 9:00 h a pokračovali v testovaní  žiakov až do ukončenia testu, a to aj v prípade nestability alebo pomalých odoziev zo servera. Na testovanie si môžete vybrať ľubovoľný z testov a testových zošitov, ktoré sme vám ponúkli.

Začiatok testovania
9:00
Žiaci sa prihlásia do e-Testu: https://www.etest-nucem.sk/student.
Na úvodnej stránke si žiaci vyberú test, ktorý majú absolvovať a stlačia tlačidlo pre spustenie testu.
Bez názvu
Poznámka: Názov testu uvedený na obrázku je ilustračný.
Na ďalšej stránke stlačia tlačidlo vstúpiť do testu.
f&b
Žiaci vyplnia Prístupový kľúč a čakajú na Váš pokyn.

9:05
 Na Váš pokyn stlačia tlačidlo ZAČAŤ TESTOVANIE.
xf&b
Počas testovania
Počas uvedených testovaní sa treba pripraviť aj na neštandardné správanie systému, napr. na dlhé odozvy alebo výpadky spojenia so serverom, čo je súčasťou plánovanej záťažovej skúšky.
Návod na riešenie prípadných technických chýb nájdete na stránke: [f461]

Všímajte a poznačte si neobvyklé alebo neočakávané správanie systému, vrátane vašich PC, lokálnej siete/Wifi,
pripojenia na internet, atď. Tieto pozorovania sú dôležité pre správne nastavenie budúcich testovaní.

Po skončení testovania
Po skončení testovania, prosím, vyplňte dotazník na stránke http://goo.gl/2CJ3D9.