Školenie pedagógov a pedagogických zamestnancov (ZZ)

Obrázok ku správe: Školenie pedagógov a pedagogických zamestnancov (ZZ)
06.05.2015
Dovoľujeme si Vás pozvať na školenie pedagógov a pedagogických zamestnancov, ktoré organizujeme v projekte Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.

Školenia organizujeme v piatich mestách, v nasledovných termínoch:
1. termín – 14. – 15. 5. 2015MICHALOVCE
2. termín – 21. – 22. 5. 2015LUČENEC
3. termín – 28. – 29. 5. 2015TRNAVA
4. termín – 4. – 5. 6. 2015TRENČÍN
5. termín – 11. – 12. 6. 2015POPRAD (kapacitne naplnený termín)

Cieľom školenia je:
poskytnúť informácie, vedomosti a kompetencie, zamerané na špecializované činnosti (edukačné a stimulačné programy), pedagogickým zamestnancom, potrebné pri výchove a vzdelávaní integrovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ) v ZŠ; naučiť učiteľov porozumieť a orientovať sa v záveroch a odporúčaniach formulovaných v špeciálno-pedagogických a psychologických správach; v spolupráci s poradenskými zariadeniami správne zaradiť a diagnostikovať žiakov so ZZ; získať informácie o spôsobe úprav a modifikácii testových položiek a úloh vo vyučovacom procese.

Zaregistrujte sa prosím na adrese http://goo.gl/3o4opf do 10. 5. 2015.