Školenia pedagógov na Učiteľské testovanie v e-Teste

Obrázok ku správe: Školenia pedagógov na Učiteľské testovanie v e-Teste
18.09.2015
Takmer 2000 učiteľov z rôznych regiónov Slovenska absolvovalo vzdelávanie na učiteľské testovanie v novom elektronickom systéme e-Test do konca letných prázdnin. Záujem pedagógov z našich partnerských škôl o tieto školenia je veľký aj v novom školskom roku.
Opäť ich organizujeme v našich regionálnych kontaktných centrách, aby učitelia nemuseli za školením ďaleko cestovať (Bratislava, Trnava, Trenčín, Považská Bystrica, Prievidza, Nitra, Šintava, Komárno, Banská Bystrica, Žilina, Poprad,    Ružomberok, Prešov, Michalovce, Košice). Prihlasovací formulár na školenie, termíny vzdelávaní, ako aj vzdelávacie video materiály a iné dokumenty zverejňujeme na webovej stránke projektu E-test v sekcii E-testovanie na školách/Učiteľské testovania - školenia: /data/files/1779_harmonogram_terminov_skoleni_aktualizacia_18092015.pdf
a http://www.etest.sk/dokumenty-pre-ucastnikov-skoleni/.

Vzdelávanie na Učiteľské testovanie v e-Teste je v popoludňajších hodinách, aby sme eliminovali suplovanie za učiteľov absolvujúcich školenie a zároveň nenarúšali vyučovací proces na školách, v ktorých sa vzdelávanie uskutočňuje.
Vďaka školeniu učitelia zmluvných škôl budú môcť postupne využívať testovací systém e-Test na svoje účely. Budú vedieť naplánovať elektronické testovanie svojich žiakov, využívať hotové testy, prípadne zostavovať vlastné testy z ponúkaných úloh v elektronickej banke e-Testu, aj hodnotiť testy v elektronickom prostredí e-Test. Učiteľ bude mať v e-Teste svoje vlastné konto, ktoré je prenosné - tzn. v prípade, že učiteľ odíde pracovať na inú školu, k svojim testom sa dostane aj po odchode z pôvodného pracoviska.
V Banke úloh a testov postupne pribúdajú recenzentmi schválené úlohy a testy, ktoré pre učiteľské testovanie budú môcť učitelia využiť. Z jednotlivých predmetov je už v súčasnosti minimálne po 200 úloh určených na Učiteľské testovanie.